Bé gái phẫu thuật mặt khi 14 tuổi, “đập đi xây lại” 300 lần giờ ra sao sau 17 năm?

0
33