Hà Anh Tuấn bị “cắt sóng” khỏi Vietnam Idol vì màn hát live gây tranh cãi?


Giọng hát của nam ca sĩ gây ra nhiều ý kiến trái chiều.

Mới đây, cộng đồng mạng bất ngờ khi biết tin ca sĩ Hà Anh Tuấn có biểu diễn trong đêm nhạc “Thần tượng” chương trình Vietnam Idol 2023. Thế nhưng khi tập này phát sóng, các tiết mục của giọng ca 8X đều “mất tích”. Trong khi đó, phần trình diễn của ca sĩ Jack lại được lên sóng như thường. Điều này khiến dân mạng tranh cãi không ngớt. Bởi Jack đang vướng vào bê bối còn Hà Anh Tuấn nổi tiếng là giọng ca “sạch scandal” trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật. 

Hà Anh Tuấn bị "cắt sóng" khỏi Vietnam Idol vì màn hát live gây tranh cãi? - 1

Poster giới thiệu Hà Anh Tuấn với vai trò ca sĩ khách mời

Trước nghi vấn Hà Anh Tuấn bị “cắt sóng”, chúng tôi đã liên hệ để tìm hiểu nguyên nhân nhưng đại diện truyền thông của Vietnam Idol từ chối phản hồi.

Dù các tiết mục bị cắt sóng nhưng phần trình diễn của Hà Anh Tuấn vẫn được chia sẻ trên các diễn đàn giải trí. Khả năng hát live của nam ca sĩ lại trở thành đề tài gây tranh cãi trên mạng xã hội. 

“).insertBefore(“#zplayer_f42611_ga_videoviewership”);
if(document.getElementById(“link_ga_midpoint_zplayer_f42611”)){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1499937&id_cate=731&v_thiet_bi_ga=pc&metric=midpoint”;
document.getElementById(“link_ga_midpoint_zplayer_f42611″).innerHTML = ”;
}
}
});
videozplayer_f42611.player.on(“content_third_quarter”, function(){
// Gọi GA load video
if(v_videoviewership_log_zplayer_f42611){
// Tao thẻ div để chưa link GA
$(“”).insertBefore(“#zplayer_f42611_ga_videoviewership”);
if(document.getElementById(“link_ga_third_zplayer_f42611”)){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1499937&id_cate=731&v_thiet_bi_ga=pc&metric=third_quarter”;
document.getElementById(“link_ga_third_zplayer_f42611″).innerHTML = ”;
}
}
});
videozplayer_f42611.player.on(“content_complete”, function(){
// Gọi GA load video
if(v_videoviewership_log_zplayer_f42611){
// Tao thẻ div để chưa link GA
$(“”).insertBefore(“#zplayer_f42611_ga_videoviewership”);
if(document.getElementById(“link_ga_complete_zplayer_f42611”)){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1499937&id_cate=731&v_thiet_bi_ga=pc&metric=complete”;
document.getElementById(“link_ga_complete_zplayer_f42611″).innerHTML = ”;
}
}
});
videozplayer_f42611.player.on(“miniPlayerClosed”, function(){
// Gọi GA load video
if(v_videoviewership_log_zplayer_f42611){
// Tao thẻ div để chưa link GA
$(“”).insertBefore(“#zplayer_f42611_ga_videoviewership”);
if(document.getElementById(“link_ga_mini_close_zplayer_f42611”)){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1499937&id_cate=731&v_thiet_bi_ga=pc&metric=click_close”;
document.getElementById(“link_ga_mini_close_zplayer_f42611″).innerHTML = ”;
}
}
});

// End 12-12-2018 trungcq XLCYCMHENG_33549_xu_ly_scroll_to_top

var v_event_tracking_impression_prerollzplayer_f42611 = document.getElementById(“zplayer_f42611_ga_preroll”);
// các trường hợp mã lỗi của trình duyệt trả về
videozplayer_f42611.player.on(“AE_impression”, function(name) {
// Gọi GA load video
if(v_event_tracking_impression_prerollzplayer_f42611){
// Tao thẻ div để chưa link GA
$(“”).insertBefore(“#zplayer_f42611_ga_preroll”);
if(document.getElementById(“link_ga_tracking_impression_preroll_zplayer_f42611”)){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_tracking_impression_preroll = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_click_preroll.php?id_news=1499937&ma_type_ads=impression&v_thiet_bi_ga=pc&id_cate=731”;
document.getElementById(“link_ga_tracking_impression_preroll_zplayer_f42611″).innerHTML = ”;
}
}
});

var v_event_tracking_click_prerollzplayer_f42611 = document.getElementById(“zplayer_f42611_ga_preroll”);
// các trường hợp mã lỗi của trình duyệt trả về
videozplayer_f42611.player.on(“AE_clicked”, function(name) {
// Gọi GA load video
if(v_event_tracking_click_prerollzplayer_f42611){
// Tao thẻ div để chưa link GA
$(“”).insertBefore(“#zplayer_f42611_ga_preroll”);
if(document.getElementById(“link_ga_tracking_click_preroll_zplayer_f42611”)){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_tracking_click_preroll = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_click_preroll.php?id_news=1499937&ma_type_ads=ads_click&v_thiet_bi_ga=pc&id_cate=731”;
document.getElementById(“link_ga_tracking_click_preroll_zplayer_f42611″).innerHTML = ”;
}
}
});

var v_err_log_1zplayer_f42611 = document.getElementById(“zplayer_f42611_ga_error1”);
// các trường hợp mã lỗi của trình duyệt trả về
videozplayer_f42611.player.on(“MEDIA_ERROR_1”, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_1zplayer_f42611){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1499937&ma_error=ERROR_1″;
v_err_log_1zplayer_f42611.innerHTML = ”;
}
});
var v_err_log_2zplayer_f42611 = document.getElementById(“zplayer_f42611_ga_error2”);
videozplayer_f42611.player.on(“MEDIA_ERROR_2”, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_2zplayer_f42611){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1499937&ma_error=ERROR_2″;
v_err_log_2zplayer_f42611.innerHTML = ”;
}
});
var v_err_log_3zplayer_f42611 = document.getElementById(“zplayer_f42611_ga_error3”);
videozplayer_f42611.player.on(“MEDIA_ERROR_3”, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_3zplayer_f42611){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1499937&ma_error=ERROR_3″;
v_err_log_3zplayer_f42611.innerHTML = ”;
}
});
var v_err_log_4zplayer_f42611 = document.getElementById(“zplayer_f42611_ga_error4”);
videozplayer_f42611.player.on(“MEDIA_ERROR_4”, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_4zplayer_f42611){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1499937&ma_error=ERROR_4″;
v_err_log_4zplayer_f42611.innerHTML = ”;
}
});
var v_err_log_5zplayer_f42611 = document.getElementById(“zplayer_f42611_ga_error5”);
videozplayer_f42611.player.on(“MEDIA_ERROR_5”, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_5zplayer_f42611){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1499937&ma_error=ERROR_5″;
v_err_log_5zplayer_f42611.innerHTML = ”;
}
});

videozplayer_f42611.player.on(“track_slow_playlist_next_1”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_1”);
$(“”).insertBefore(“#zplayer_f42611_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_f426111 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_f426111”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_f426111){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_1 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1499937&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=1″;
v_track_slow_playlist_zplayer_f426111.innerHTML = ”;
}
});

videozplayer_f42611.player.on(“track_slow_playlist_next_2”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_2”);
$(“”).insertBefore(“#zplayer_f42611_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_f426112 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_f426112”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_f426112){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_2 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1499937&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=2″;
v_track_slow_playlist_zplayer_f426112.innerHTML = ”;
}
});

videozplayer_f42611.player.on(“track_slow_playlist_next_3”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_3”);
$(“”).insertBefore(“#zplayer_f42611_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_f426113 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_f426113”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_f426113){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_3 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1499937&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=3″;
v_track_slow_playlist_zplayer_f426113.innerHTML = ”;
}
});

videozplayer_f42611.player.on(“track_slow_playlist_next_4”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_4”);
$(“”).insertBefore(“#zplayer_f42611_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_f426114 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_f426114”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_f426114){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_4 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1499937&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=4″;
v_track_slow_playlist_zplayer_f426114.innerHTML = ”;
}
});

videozplayer_f42611.player.on(“track_slow_playlist_next_5”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_5”);
$(“”).insertBefore(“#zplayer_f42611_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_f426115 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_f426115”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_f426115){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_5 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1499937&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=5″;
v_track_slow_playlist_zplayer_f426115.innerHTML = ”;
}
});

videozplayer_f42611.player.on(“track_slow_playlist_next_6”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_6”);
$(“”).insertBefore(“#zplayer_f42611_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_f426116 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_f426116”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_f426116){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_6 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1499937&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=6″;
v_track_slow_playlist_zplayer_f426116.innerHTML = ”;
}
});

videozplayer_f42611.player.on(“track_slow_playlist_next_7”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_7”);
$(“”).insertBefore(“#zplayer_f42611_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_f426117 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_f426117”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_f426117){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_7 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1499937&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=7″;
v_track_slow_playlist_zplayer_f426117.innerHTML = ”;
}
});

videozplayer_f42611.player.on(“track_slow_playlist_next_8”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_8”);
$(“”).insertBefore(“#zplayer_f42611_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_f426118 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_f426118”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_f426118){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_8 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1499937&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=8″;
v_track_slow_playlist_zplayer_f426118.innerHTML = ”;
}
});

videozplayer_f42611.player.on(“track_slow_playlist_next_9”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_9”);
$(“”).insertBefore(“#zplayer_f42611_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_f426119 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_f426119”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_f426119){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_9 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1499937&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=9″;
v_track_slow_playlist_zplayer_f426119.innerHTML = ”;
}
});

videozplayer_f42611.player.on(“track_slow_playlist_next_10”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_10”);
$(“”).insertBefore(“#zplayer_f42611_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_f4261110 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_f4261110”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_f4261110){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_10 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1499937&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=10″;
v_track_slow_playlist_zplayer_f4261110.innerHTML = ”;
}
});

videozplayer_f42611.player.on(“timeupdated”, function () {
if(v_load_recommend_boxzplayer_f42611 && typeof(v_thoi_luong_hien_thi) != “undefined” && v_thoi_luong_hien_thi != “”){
try{
var v_time_current = videozplayer_f42611.player.currentTime();
if(v_time_current > 0){
if(v_time_current >= v_thoi_luong_hien_thi){
function getJsonRecomment(url,callback){
if(url == “”){
return “”;
}
dynamicIdLive = new Date().valueOf();
url = url+dynamicIdLive;
console.log(url);
var xhr = new XMLHttpRequest();
// Get url
xhr.open(“GET”, url, true);
// Kiểu phản hồi
xhr.responseType = “json”;
xhr.timeout = 50000; // Set timeout to 2 seconds
xhr.ontimeout = function () {console.log(“timeout”);}
// Load data
xhr.onload = function() {
var status = xhr.status;
if (status == 200) {
callback(xhr.response);
}else{
console.log(“B3: status != 200”);
}
};
xhr.send();
}
if(typeof v_url_json_data_recomment != “undefined”){
getJsonRecomment(v_url_json_data_recomment,function(v_object_recomend){
if(typeof v_object_recomend != “undefined” && parseInt(v_object_recomend.length) > 0){
var recomment_arr_video_ngay_hien_tai = _getStorageJson24h(“recomment_video_ngay_hien_tai_data_news_id”);
var recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id = _getStorageJson24h(“recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id”);
// Lặp để loại bỏ những bài đang xem
var arr_recomend_video = new Array();
var k=0;
var v_so_luong_tin_hien_thi = parseInt(v_object_recomend[0][“c_tong_so_luong_tin_hien_thi”]);
for(j=0;j 0){
if(v_recomment_news_id== parseInt(v_object_recomend[j][“c_new_id”])){
continue;
}
if(typeof(recomment_arr_video_ngay_hien_tai) != “undefined” && recomment_arr_video_ngay_hien_tai.indexOf(parseInt(v_object_recomend[j][“c_new_id”])) >= 0){
continue;
}
if(typeof(recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id) != “undefined” && recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id.indexOf(parseInt(v_object_recomend[j][“c_new_id”])) >= 0){
continue;
}
}
arr_recomend_video[k] = v_object_recomend[j];
k++;
if(k >= v_so_luong_tin_hien_thi){
break;
}
}
var v_total_page_recommend =0;
v_total_page_recommend = parseInt(Math.ceil(parseInt(arr_recomend_video.length)/parseInt(v_object_recomend[0][“c_number_items”])));
// Tao HTML video recommend
arr_recomend_video[0][“c_tracking_onclick”] = “return send_ga_gtag(‘box_goi_y_ngoai_khung_play’, ‘chuyen_muc_731~~vi_tri_tin_999~~id_tin_1499937~~phien_ban_pc’,’eyJjYXRlZ29yeUlkXzI0aCI6IjczMSIsImxldmVsMV9jYXRlZ29yeUlkXzI0aCI6IjczMSIsInBhZ2VDYXRlZ29yeV8yNGgiOiJlbnRlcnRhaW5tZW50IiwiY29uZmlnSWRfMjRoIjoiMTQ5OTkzNyIsImFydGljbGVJZF8yNGgiOiJudWxsIiwiZGV2aWNlXzI0aCI6InBjIiwiYWN0aW9uXzI0aCI6ImNsaWNrIn0=’, this, ”, ”)”;
arr_recomend_video[0][“c_tracking_onload”] = “id_chuyen_muc_731_id_bai_viet_1499937_phien_ban_pc”;
arr_recomend_video[0][“c_tracking_onload_gatag”] = “gtag(‘event’, ‘box_goi_y_ngoai_khung_play’,{categoryId_24h:’731′,pageCategory_24h:’entertainment’, ‘articleId_24h’:’1499937′,device_24h:’pc’,action_24h:’impression’});”;
var v_html_recomend = tao_html_recommend_video_tu_object(arr_recomend_video,”zplayer_f42611″);
// Gắn HTML vào chuỗi
if(v_html_recomend !=””){
// Nếu tồn tại video highlight
if ($(“#vjs-marker-tableinfo-zplayer_f42611”).length) {
$(“#vjs-marker-tableinfo-zplayer_f42611”).after(v_html_recomend);
} else {
if ($(“#zplayer_f42611_ga_preroll”).length) {
$(“#zplayer_f42611_ga_preroll”).before(v_html_recomend);
}
}
// Hiển thị dạng slide
if ($(“#box_recommend_zplayer_f42611”).length) {
$(“#box_recommend_zplayer_f42611”).show(1000);
setTimeout(function(){
create_slide_page_number_recommend_video_json(“swiper_recommend_v2018zplayer_f42611”, “swpier_container_zplayer_f42611″,”swiper_active_slide_zplayer_f42611”, “pagination-zplayer_f42611″,”wrapper_zplayer_f42611”,v_total_page_recommend, “swiper-slide slide_zplayer_f42611”, “prvVid_recommendzplayer_f42611”, “nxtVid_recommendzplayer_f42611”);
$(“#box_recommend_zplayer_f42611”).css(“height”, “”);
}, 900);
}
}
}
});
}
v_load_recommend_boxzplayer_f42611 = false;
}
}
}catch(e){
console.log([“Errors”, e]);
}
}
});

videozplayer_f42611.player.on(“MEDIA_SLOW_WAITING”, function (evt, data) {
//console.log(data.waitTime);
var v_slow_waiting_zplayer_f42611 = document.getElementById(“zplayer_f42611_ga_media_slow_waiting”);
if(v_slow_waiting_zplayer_f42611){
//đổi ms về s
v_so_giay_load = parseInt(data.waitTime/1000);
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
v_link_ga_slow = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_media_slow.php?id_news=1499937&ma_slow=waiting&second_load=”+v_so_giay_load;
v_slow_waiting_zplayer_f42611.innerHTML = ”;
}
//console.log(“listener MEDIA_SLOW_WAITING: “);
});
videozplayer_f42611.player.on(“MEDIA_SLOW_METADATA”, function (evt, data) {
//console.log(data.waitTime);
var v_slow_metadata_zplayer_f42611 = document.getElementById(“zplayer_f42611_ga_media_slow_metadata”);
if(v_slow_metadata_zplayer_f42611){
//đổi ms về s
v_so_giay_load_metadata = parseInt(data.waitTime/1000);
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_slow = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_media_slow.php?id_news=1499937&ma_slow=metadata&second_load=”+v_so_giay_load_metadata;
v_slow_metadata_zplayer_f42611.innerHTML = ”;
}
//console.log(“listener MEDIA_SLOW_METADATA: “);
});
videozplayer_f42611.player.on(‘onPrerollStart’, function(name){
//console.log(‘ON PREROLL START’);
docGaPreroll_zplayer_f42611 = document.getElementById(‘zplayer_f42611_ga_preroll’);
if(docGaPreroll_zplayer_f42611){
docGaPreroll_zplayer_f42611.innerHTML = ”;
}
/* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */
/*event_ga_preroll_video_content*/
/* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */

});videozplayer_f42611.player.on(‘onOverlayStart’, function(name){
//console.log(‘ON OVERLAY START’);
docGaOverlay_zplayer_f42611 = document.getElementById(‘zplayer_f42611_ga_overlay’);
if(docGaOverlay_zplayer_f42611){
docGaOverlay_zplayer_f42611.innerHTML = ”;
}
/* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */
/*event_ga_overlay_video_content*/
/* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */

});videozplayer_f42611.player.on(‘onPostRollStart’, function(name){
//console.log(‘ON POSTROLL START’);
docGaPostroll_zplayer_f42611 = document.getElementById(‘zplayer_f42611_ga_overlay’);
if(docGaPostroll_zplayer_f42611){
docGaPostroll_zplayer_f42611.innerHTML = ”;
}
/* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */
/*event_ga_postroll_video_content*/
/* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */

});

videozplayer_f42611.player.on([
“play”,
“playing”,
“adstart”,
“adplaying”,
], function (evt, data) {

if (typeof stop_video_news_live == “function”){
stop_video_news_live(“___”);
}

});
videozplayer_f42611.player.on(“onStop”, function(name) {
//console.log(“listener onStop: “);

});

}
videoAdsInitzplayer_f42611 = true;
}
// Ga video load luôn được chạy
var docLoadTrang = document.getElementById(‘zplayer_f42611_content_ga’);docLoadTrang.innerHTML= ”;
function inViewport( element ){
// Get the elements position relative to the viewport
var bb = element.getBoundingClientRect();
// Check if the element is outside the viewport
// Then invert the returned value because you want to know the opposite
return !(bb.top > innerHeight || bb.bottom

Related Posts