Sao Việt xót xa cho cô bé 7 tuổi chứng kiến cảnh cha say xỉn đánh mẹ, đập phá đồ đạc

Sao Việt xót xa cho cô bé 7 tuổi chứng kiến cảnh cha say xỉn đánh mẹ, đập phá đồ đạc

Giải trí - Ốc Thanh Vân cảnh tỉnh người làm cha mẹ đừng bao biện cho hành vi thiếu quan tâm con cái. Read more