Trường Giang: “Tôi không giỏi bằng Trấn Thành”

Sự kiện:
Trấn Thành
Trường Giang

Chia sẻ


Bị so sánh với đồng nghiệp thân thiết, Trường Giang không ngại nói thẳng.

[bradmax_video url=”https://cdn.24h.com.vn/upload/4-2022/videoclip/2022-12-26/1672027745-tg.m3u8″ autoplay=”true”]

Related Posts